Les om hver enkelt aminosyre ved å benytte menyen til høyre på denne siden – eller nederst på siden dersom du bruker mobil.


Hva er aminosyrer?

Aminosyrer er kort fortalt små molekyler som satt sammen på ulike måter danner de ulike proteinene. Aminosyrer finnes blant annet i skjelett og muskler, samt som signalstoffer, og de utfører en mengde oppgaver i kroppen. Dannelsen av proteiner i kropp og muskler er altså fullstendig avhengig av at vi får i oss og danner alle aminosyrene.

Essensielle og ikke essensielle aminosyrer

Essensielle aminosyrer må vi mennesker få tilført gjennom kostholdet, mens ikke essensielle aminosyrer produserer kroppen selv – selv om noen av disse dannes bl.a. av essensielle aminosyrer, som kan gjøre at inndelingen virker litt kunstig. Det finnes også noen aminosyrer som beveger seg i en gråsone mellom essensielle og ikke essensielle, som arginin og histidin – som produseres i kroppen for voksne, men som må tilføres gjennom kosten for barn. Disse kalles ofte betinget essensielle.

Aminosyrer danner proteiner og fins i en mengde matvarer.

Aminosyrer danner proteiner og fins i en mengde matvarer.

Hvor mange aminosyrer finnes det?

De lærde (og ulærde) strides, ganske enkelt fordi det benyttes ulike kriterier for å definere hva som er en aminosyre. Når vi sier aminosyrer, snakker vi i denne sammenhengen alltid om de proteindannende aminosyrene, men det finnes også andre grupperinger. Av de proteindannende aminosyrene ligger imidlertid antallet variasjoner på rundt 20.

Alle aminosyrene består av en aminogruppe og en syregruppe (i tillegg til en sidegruppe som varierer). Aminogruppen består av et nitrogenatom og to hydrogenatomer – mens syregruppen består av et karbonatom, to oksygenatomer og et hydrogenatom.

Aminosyrer i mat

Menneskekroppen produserer mer enn halvparten av aminosyrene selv – i likhet med de fleste pattedyr. Planter er de eneste organismene som kan produsere alle aminosyrene selv. Tilstrekkelige mengder av de ulike aminosyrene er lett tilgjengelig for mennesker gjennom animalsk føde, og begrepet komplette proteinkilder (dvs. mat som inneholder alle de essensielle aminosyrene) omfatter blant annet kjøtt, fugl, fisk, melk, egg, ost – og soya.

kilder til aminosyrer

Ost, kjøtt, skalldyr, egg, ost og fisk er alle fulle av proteiner og dermed gode kilder til aminosyrer.

Mat fra planteriket vil i motsetning til mat fra dyreriket kunne inneholde veldig varierende mengder av de ulike aminosyrene – og du vil finne mer spesifikk informasjon om dette under hver enkelt aminosyre. Det er imidlertid uvanlig at man med et variert kosthold får i seg for lite av de essensielle aminosyrene.

 


Det som står på disse sidene er kun ment som generell informasjon. Dersom du trenger medisinske råd, eller lurer på noe i forhold til ditt kosthold – ta kontakt med din fastlege eller annet helsepersonell.