Les om hver enkelt aminosyre ved å benytte menyen til høyre på denne siden - eller nederst på siden dersom du bruker mobil.


Hva er aminosyrer?

Aminosyrer er kort fortalt små molekyler som satt sammen på ulike måter danner de ulike proteinene. Aminosyrer finnes blant annet i skjelett og muskler, samt som signalstoffer, og de utfører en mengde oppgaver i kroppen. Dannelsen av proteiner i kropp og muskler er altså fullstendig avhengig av at vi får i oss og danner alle aminosyrene.
 • Valin

  Valin er en av 8 essensielle aminosyrer som mennesker må få tilført gjennom kosten, og en av de rundt 20 proteinogene aminosyrene vi har i alle proteiner i kroppen. Valin [...]
 • Leucin

  Leucin er én i en rekke aminosyrer som bygger alle proteiner i kroppen. At den er essensiell vil si at den må tilføres i matveien. Den er også en av de tre forgreinede [...]
 • Isoleucin

  Isoleucin er en essensiell aminosyre – den må tilføres gjennom kostholdet. Aminosyrer er proteinenes byggesteiner, og alle kroppens proteiner inneholder aminosyrer. [...]
 • Taurin

  Kjemisk formel: C2H7NO3S Navnet taurin stammer fra det latinske taurus som betyr okse. Taurin ble oppdaget av to tyske forskere som for snart to hundre år siden gjorde [...]
 • Tryptofan

  Kjemisk formel: C11H12N2O2 Tryptofan er den største av de omtrent 20 proteindannende aminosyrene. Tryptofan er en essensiell aminosyre – det vil si at kroppen ikke [...]
 • Histidin

  Histidin er en aminosyre, og med det en byggestein for proteiner i kroppen. Den er essensiell, det vil si at den må tilføres kroppen gjennom kostholdet. Man trodde [...]
 • Fenylalanin

  Fenylalanin er en av kroppens aminosyrer. At den er essensiell betyr ikke at den er viktigere enn de ikke essensielle aminosyrene, men at menneskekroppen ikke produserer den [...]

Essensielle og ikke essensielle aminosyrer

Essensielle aminosyrer må vi mennesker få tilført gjennom kostholdet, mens ikke essensielle aminosyrer produserer kroppen selv - selv om noen av disse dannes bl.a. av essensielle aminosyrer, som kan gjøre at inndelingen virker litt kunstig. Det finnes også noen aminosyrer som beveger seg i en gråsone mellom essensielle og ikke essensielle, som arginin og histidin – som produseres i kroppen for voksne, men som må tilføres gjennom kosten for barn. Disse kalles ofte betinget essensielle.
Aminosyrer danner proteiner og fins i en mengde matvarer.

Aminosyrer danner proteiner og fins i en mengde matvarer.

Hvor mange aminosyrer finnes det?

De lærde (og ulærde) strides, ganske enkelt fordi det benyttes ulike kriterier for å definere hva som er en aminosyre. Når vi sier aminosyrer, snakker vi i denne sammenhengen alltid om de proteindannende aminosyrene, men det finnes også andre grupperinger. Av de proteindannende aminosyrene ligger imidlertid antallet variasjoner på rundt 20. Alle aminosyrene består av en aminogruppe og en syregruppe (i tillegg til en sidegruppe som varierer). Aminogruppen består av et nitrogenatom og to hydrogenatomer - mens syregruppen består av et karbonatom, to oksygenatomer og et hydrogenatom.

Aminosyrer i mat

Menneskekroppen produserer mer enn halvparten av aminosyrene selv - i likhet med de fleste pattedyr. Planter er de eneste organismene som kan produsere alle aminosyrene selv. Tilstrekkelige mengder av de ulike aminosyrene er lett tilgjengelig for mennesker gjennom animalsk føde, og begrepet komplette proteinkilder (dvs. mat som inneholder alle de essensielle aminosyrene) omfatter blant annet kjøtt, fugl, fisk, melk, egg, ost - og soya.
kilder til aminosyrer

Ost, kjøtt, skalldyr, egg, ost og fisk er alle fulle av proteiner og dermed gode kilder til aminosyrer.

Mat fra planteriket vil i motsetning til mat fra dyreriket kunne inneholde veldig varierende mengder av de ulike aminosyrene - og du vil finne mer spesifikk informasjon om dette under hver enkelt aminosyre. Det er imidlertid uvanlig at man med et variert kosthold får i seg for lite av de essensielle aminosyrene.  
Det som står på disse sidene er kun ment som generell informasjon. Dersom du trenger medisinske råd, eller lurer på noe i forhold til ditt kosthold - ta kontakt med din fastlege eller annet helsepersonell.