Ikke essensielle aminosyrer

Her finner du en oversikt over aminosyrene kroppen produserer selv.

Arginin

Arginin er en av de rundt 20 proteindannende aminosyrene. Den regnes som betinget essensiell – for friske voksne mennesker er den som hovedregel ikke essensiell. Det [...]

Tyrosin

“Tyros” er det greske ordet for ost, og tyrosin ble riktig nok først oppdaget i protein fra en ost. Sammen med de andre drøyt 20 aminosyrene i kroppen står [...]

Serin

Serin er en av kroppens naturlig forekommende aminosyrer, og inngår i dannelsen av alle kroppens proteiner. Denne aminosyren ble funnet i et protein fra silke og har sitt [...]

Prolin

Prolin er en av de rundt 20 aminosyrene som bygger kroppens proteiner. Denne aminosyren dannes i kroppen hos mennesker, og betegnes derfor som ikke essensiell. Prolin [...]

Glycin

Glycin er en ikke-essensiell aminosyre, det vil si at kroppen produserer denne selv, med utgangspunkt i den også ikke-essensielle aminosyren serin. Glycin er gjennomsiktig [...]

Glutamat

Glutamat er egentlig saltene til glutaminsyre – men navnene brukes mye om hverandre. Glutamat er mest omtalt og forsket på, og er i hovedsak det vi refererer til her. [...]

Alanin

Alanin er en ikke-essensiell aminosyre, det vil si at den dannes i kroppen. Den kan blant annet dannes ved hjelp av andre aminosyrer. Den ble syntetisert i 1850. Alanin [...]

Glutamin

Glutamin er en av de mest tallrike av de ca. 20 aminosyrene som finnes i alle kroppens proteiner. Denne aminosyren dannes i kroppen for de aller fleste av oss, og finnes [...]