Fenylalanin

fotolia_71337489

Fenylalanin er en av kroppens aminosyrer. At den er essensiell betyr ikke at den er viktigere enn de ikke essensielle aminosyrene, men at menneskekroppen ikke produserer den selv. Den må derfor inntas gjennom kosthold. Fenylalanin forkortes Phe eller F.

Først en liten begrepsoppklaring. Fenylalanin kommer i tre former. L-formen er som regel den vi snakker om når vi snakker om fenylalanin og blir gjerne kalt “naturlig forekommende”. D-formen vet vi ikke så mye om hvordan virker, men kan fremstilles i organisk syntese. DL-formen av fenylalanin er den vi kjenner som kosttilskudd og er en kombinasjon av de to første formene.

Kjemisk formel: C9H11NO2

Hvordan virker fenylalanin i kroppen?

Fenylalanin er blant annet en forløper for tyrosin, nevrotransmittorene dopamin, noradrenalin og adrenalin, samt hudpigmentet melanin. Nevrotransmittorene er viktige for kommunikasjonen mellom hjerneceller – og fenylalanin har dermed en rekke indirekte effekter på blant annet hukommelse, konsentrasjon og psykologisk velvære, og skal også kunne bidra til dempet appetitt og vekttap.

For mye fenylalanin som følge av tilskudd vil kunne forstyrre produksjonen av andre aromatiske aminosyrer (bl. a. tryptofan, histidin og tyrosin), serotonin og nitrogenmonoksid. Ved voldsomme mengder kan fenylalanin bli en nervegift, som igjen kan medføre celledød. For lite fenylalanin på den andre siden vil kunne gi problemer med hjernen og nervesystemet, og potensielt gi depressive symptomer.

Føllings sykdom/fenylketonuri (PKU) er en sjelden arvelig forstyrrelse i stoffskifte som gjør at man ikke tåler fenylalanin. Har man føllings sykdom mangler man et enzym som omdanner fenylalanin i leveren. Ukontrollerte inntak av aminosyren kan da medføre alvorlig hjerneskade.

Er fenylalanin i aspartam farlig?

fenylalanin er en viktig bestanddel av søtningsstoffet aspartamSiden aspartam ble sluppet på market som et alternativt søtningsmiddel til sukker, har potensielle helseskadelige effekter vært mye omdiskutert. Ett av de sentrale punktene er hvorvidt innholdet av fenylalanin i aspartam er skadelig. Det ser imidlertid ut til at vanlige matvarer inneholder langt høyere nivåer enn aspartam, og oversiktstudier har ikke funnet konsistente skadelige effekter av aspartam-inntak. Man kan likevel merke seg at naturlig forekommende aminosyrer (f eks i kjøtt, melk, korn) oftest kommer i samspill med andre aminosyrer og kan ha interagerende effekter som man ikke oppnår ved inntak av isolerte aminosyrer.

Fenylalanin i mat

Som nevnt får man altså i seg fenylalanin i aspartam som tilsettes i en rekke lett-produkter. I mer naturlige matvarer finner vi gode mengder av fenylalanin i kjøtt, fisk, egg, meieriprodukter, soya, peanøtter og sesamfrø. Fenylalanin finnes også i små mengder naturlig i morsmelk.

Fenylalanin finnes altså også som kosttilskudd, og skal etter sigende kunne virke både mildt smertestillende og antidepressivt.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Tyrosin

Comments are closed.