Taurin

kjemisk formel for taurin

Kjemisk formel: C2H7NO3S

Navnet taurin stammer fra det latinske taurus som betyr okse. Taurin ble oppdaget av to tyske forskere som for snart to hundre år siden gjorde sitt arbeid til å lete etter stoffer i oksegalle, og fant en til da ukjent syregruppe.

Hva er taurin?

Taurin omtales gjerne som en aminosyre, da den i likhet med andre aminosyrer består av en syre- og en aminogruppe. Det er imidlertid snakk om en annen syregruppe (sulfonsyre), og dermed grupperes ikke taurin biokjemisk som en aminosyre, men kan kalles en aminosulfonsyre. Aminosyrer som gruppe består altså mer presist av en aminogruppe og en karboksylsyre.

Hvordan virker taurin i kroppen

For de fleste må taurin inntas gjennom mat og drikke, men under visse omstendigheter (ved forekomst av vitamin B6) kan det dannes i kroppen. Taurin finnes i store mengder i kroppsvev – og står for opp til 0,1% av vår totale kroppsvekt. De største konsentrasjonene av taurin finner vi i kroppens galle og i tykktarmen. Taurin spiller en viktig rolle i utviklingen og funksjonen av blant annet skjelettmuskler, netthinnen og sentralnervesystemet – og er essensiell for kardiovaskulær fungering.

Taurin og trening

Som kosttilskudd har mange i nyere tid fattet interesse for de potensielle positive effektene av taurin, hvor de mest sentrale ser ut til å være en mulig motvirking av muskeltretthet under påkjenning og dermed økt utholdenhet. På den andre siden hevder noen at denne effekten ikke er mer enn placebo.

Taurin i mat

Taurin finnes naturlig i ulike matvarer, deriblant fisk, kjøtt, ulike kornsorter, fjærkre, og kamskjell. I nyere tid har man også sett en oppblomstring av taurin som kosttilskudd, og tilsetningsstoff i ulike produkter. Det anbefales ikke å ta rene aminosyrer som kosstilskudd, på grunn av høy forekomst av magesmerter.

taurin i RedBullTaurin i energidrikker

Som kjent tilsettes taurin i energidrikker som Red Bull. Taurin har imidlertid ingen dokumentert stimulerende effekt slik som koffein har og det kan virke uklart hvorfor taurin i det hele tatt tilsettes. Derimot skal denne aminosyren ha en mildt dempende effekt på sentralnervesystemet – og kan dermed motvirke skjelving ved koffein-inntak for noen. Mengden taurin i energidrikker er av en studie fra 2008 vurdert som ikke skadelig (heller ikke høy nok til å ha noen positiv effekt), men man vet ennå ikke sikkert effekten av å få i seg for mye taurin.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Metionin | Om aminosyrer

Comments are closed.